DỰ ÁN MÀN HÌNH NOC CCTV

DỰ ÁN MÀN HÌNH NOC CCTV

» Tổng quan dự án:

Giải pháp màn hình Videowall là một trong những phần rất cần thiết cho mọi NOC trên thế giới. Ngoài chất lượng hình ảnh, họ cần phải dễ bảo trì và quản lý. STARVIEW là công ty có nhiều năm kinh nghiệm hiển thị Âm thanh và Video. Chúng tôi tự hào là doanh nhân cung cấp công nghệ LCD và DLP Videowall từ Christie USA. Dự án này cho khách hàng Việt Nam NOC cũng là bức tường video lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm này. 

Videowall cho khách hàng NOC Việt Nam chứa 54 tấm panel Videowall LCD55 "cùng với 27 Bộ điều khiển Phoenix Node Controller từ Christie USA. Tất cả các sản phẩm này được lắp đặt trên tầng năm. Videowall được lắp đặt thành hình cánh cung cho phép nhân viên quan sát từ hàng trăm camera quan sát. Chúng tôi đã giao dự án với một tiến độ nhanh chóng và chất lượng tuyệt vời.

Kỹ sư STARVIEW đang cài đặt Video Wall 3x18 cho NOC Việt Nam

Hệ thống server của dự án

Hệ thống đang được vận hành 

Toàn bộ dự án khi đã hoàn thành