Dự án màn hình Led video Wall triển khai 63 tỉnh thành cho một tổ chức khách hàng

Dự án màn hình Led video Wall triển khai 63 tỉnh thành cho một tổ chức khách hàng

»Yêu cầu khách hàng

Tư vấn, Thiết kế giải pháp màn hình LED video wall cho sân khấu của các phòng họp tại 63 tỉnh thành của tổ chức nhằm:

+ Loại bỏ chi phí làm maket mỗi phiên họp => Giảm lãng phí

+ Màn hình có độ sáng và chất lượng hình ảnh cao thay thế cho các máy chiếu đang sử dụng hiện tại có độ sáng thấp và

Chất lượng hình ảnh kém

+ Màn hình phục vụ các chương trình tập huấn, trình chiếu các văn bản.

+ Màn hình phục vụ họp trực tuyến chất lượng cao

+ Phục vụ các chương trình văn nghệ, sự kiện của đơn vị.


»Đề xuất hệ thống

Sau khi khảo sát phòng họp tại các đơn vị, chúng tôi đã sử dụng sản phẩm:
• Starview PL 2.6 + Starview Video Processor VX400s: sử dụng cho 11 phòng họp với đặc điểm kích thước sân khấu nhỏ. Mỗi màn hình tại các điểm này có kích thước WxH: 4x2.5 (m) hoặc 4.5x2.5 (m) tùy thuộc kích thước sân khấu.
• Starview PL 3.9 + Starview Video Processor VX400s: sử dụng cho 52 phòng họp với đặc điểm kích thước sân khấu lớn. Mỗi màn hình tại các điểm này có kích thước WxH: 6x4 (m) hoặc 6x3 (m) tùy thuộc kích thước sân khấu.
Phân loại như vậy đã giúp cho đơn vị sử dụng có được màn hình Led Video Wall có được kích thước màn hình phù hợp với sân khấu, có được chất lượng hình ảnh tốt, cũng như cân đối được vấn đề kinh tế giữa các tỉnh.


» Hình ảnh dự án