Ủy quyền bảo hành thiết bị

Ủy quyền bảo hành thiết bị

Starview Việt Nam được ủy quyền của hãng sản xuất thiết bị cung cấp dịch vụ bảo hành sản phẩm, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng cho tất cả các đối tác reseller của chúng tôi tại Việt Nam. Và các khách hàng đầu cuối sau khi hết thời hạn bảo hành.
Trung tâm bảo hành của Starview Việt Nam được cấp chứng nhận Services Partner của các hãng như RADVISION, CHRISTIE và SONY có thể thay mặt hãng hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng cho các đối tác tại Việt Nam.
Thực hiện việc bảo hành tại chỗ hoặc xử lý thủ tục bảo hành RMA cho các đối tác với trung tâm bảo hành của hãng co trụ sở tai Singapore trong trường hợp thiết bị cần được thay thế.
Cung cấp các dịch vụ bảo hành giá trị gia tăng theo yêu cầu của khách hàng hoặc đối tác như:
- Hỗ trợ xử lý sự cố 24/7 thay thế nóng thiết bị hỏng ngay lập tức.
- Bảo hành On-Site khách hàng.
- Hỗ trợ On-Phone 5/8.
- Sửa chữa, thay thế linh kiện trong quá trình sử dụng của khách hàng.